top of page

War on Drugs: een decennialange strijd tegen onzichtbare vijanden

Bijgewerkt op: 29 mei

Hoe zorgt de legalisering van drugs voor minder criminaliteit? Of zorgt het juist voor een verschuiving van de criminele activiteiten? De gedragsproblemen van drugsverslaafden zullen niet verdwijnen en komen er door legalisatie niet veel meer druggebruikers bij? Salma zocht het uit en vertelt je hier alles over in dit artikel!

Stel je eens voor dat je op een maandag terugkomt van je werk. Je zit lekker op de bank het achtuurjournaal te kijken, niet wetende dat jij over een paar uur zelf op het nieuws voorbij komt. De rustige maandagavond wordt verstoord door een explosie die plaatsvond onder jouw appartementencomplex aan de Schammenkamp in Rotterdam Zuidwijk. Op 29 januari heeft er werkelijk een explosie plaatsgevonden in Rotterdam; cokewasserij als vermoedelijke oorzaak. De discussie betreft de legalisering van drugs, voornamelijk softdrug, dat een complex maar gevraagd vraagstuk is dat telkens weer terugkeert in de maatschappij. Er heerst een toenemende vraag over de eliminatie en/of vermindering van criminaliteit met de handel en teelt van drugs. In dit artikel ga ik vertellen of legalisering daadwerkelijk een vermindering in criminaliteit kan of zal veroorzaken.[1]


Sinds 2008 wordt georganiseerde criminaliteit met betrekking tot heroïne, cocaïne, synthetische drugs en cannabis/hennepteelt beschouwd als een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Als gevolg hiervan heeft dit prioriteit gekregen in zowel opsporings- als vervolgingsactiviteiten. Voorstanders van de liberalisering van het drugsbeleid vinden dat drugsbestrijding geen effectieve manier is om drugs uit te roeien.[2] Het gebruik van drugs is zo verweven in onze samenleving dat drugsbestrijding juist criminele activiteiten opwekt.  Bestrijding zorgt ervoor dat druggebruikers hun gebruik niet meer uit eigen middelen kunnen financieren. Dit leidt tot illegale activiteiten. Daarnaast zal de winst van de handelaren alleen maar toenemen door het prijsverhogende effect. Als gevolg zullen meer mensen zich aangetrokken voelen, vooral de jongeren onder ons zullen zich naar dit aantrekkelijke pad bewandelen.[3] Is het aan de individu vrij om zelf te kiezen wat hij wil gebruiken? Daar staat ook een discussie voor open, laten we het aan de individu zelf of moet de overheid toch ingrijpen voor het welzijn van de bevolking, maar daarnaast ook de veiligheid?


Hoe kan het legaliseren van drugs een afnemende lijn in de criminaliteit veroorzaken? Hiervoor moeten we naar het economische perspectief kijken. Door de legalisering zal er een groot aanbod komen van drugs op de markt. De verhoogde aanvoer zal tot een daling van de groothandelsprijs van drugs leiden. De dalende prijs zal minder aantrekkelijk zijn voor drugshandelaren, waardoor de criminaliteit zal afnemen. Drugsgebruikers hoeven tenslotte geen beroep te doen op de eigendommen van anderen.[4] Dit klinkt heel vanzelfsprekend en makkelijk toch? Maar is de implementatie ook wenselijk en effectief? We weten dat drugsbestrijding zorgt voor criminaliteit op gebied van verkrijging van drugs. Maar het legaliseren zorgt juist voor een toename in verslaving. Bestaande gebruikers gaan meer gebruiken door de dalende prijs en er komen sneller nieuwe gebruikers bij. Dit is het gevolg van de legalisering, want bij verslaving en toenemende gebruik komt ook criminaliteit kijken. Een tweede extra indicatie is dat de cannabis verkopende coffeeshops in Venlo omgeven zijn door relatief hoge mate van geweldsdelicten. Denk hierbij aan tasjesroof, drugsoverlast, dronken mensen op straat, urineren op straat enzovoort. Dit wijst erop dat de legalisering van de verkoop op zich niet in het verdwijnen van gedragsproblemen bij druggebruikers hoeft te resulteren.[5] Een ander effect van de prijsdaling en opheffing van drugsbeleid zou een mogelijke toename van buitenlandse gebruikers in Nederland zijn. Dit zal leiden tot meer overlast en criminaliteit. Criminaliteit zal zich verplaatsen naar andere gebieden, waardoor een dergelijke opheffing van een drugsbeleid niet de gewenste resultaten zal opleveren op het gebied van vermindering van criminaliteit.[6]


Al met al gaat de legalisering van drugs gepaard met veel consequenties. Dit onderwerp betreft in de hedendaagse samenleving dan ook een complex vraagstuk. Hoe kunnen we het beste de criminaliteit die gebonden is aan het verkrijgen van drugs - maar ook de handel in drugs - verminderen? De “war on drugs” moet toch een keertje worden uitgevochten? Er is zeker licht aan het einde van de tunnel te zien, maar om dat licht te zien moeten we lange kilometers maken. Legalisering van drugs kan dus leiden tot een vermindering van criminaliteit, maar aan de andere kant is het bijkomende effect van legalisering verslaving en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Ik heb nu een aantal gevolgen genoemd, maar natuurlijk zijn er nog meer andere gevolgen van legalisering. Hoe denk jij hierover? Kunnen wij een einde maken aan de “war on drugs” en hoe moeten we dit doen?


 

[1] Ik zal hier ingaan op criminaliteit met betrekking tot het verwerven en handelen van drugs. 

[2] Croes, M.T., 'Peace on drugs?', JV 2006-01, p.123. 

[3] Croes, M.T., 'Peace on drugs?', JV 2006-01, p.123. 

[4] Croes, M.T., 'Peace on drugs?', JV 2006-01, p.123. 

[5] Snippe, Bieleman e.a., 2005, p. 71 e.v.

[6] ‘Waarom het wel/geen goed plan is om xtc te legaliseren’, rtlnieuws.nl, 12 oktober 2018.

Comments


bottom of page