top of page

De vereniging

'dé vereniging voor strafrecht en criminologie'

Ad Informandum is dé studievereniging voor strafrecht en criminologie van Utrecht. Wij zijn als studievereniging verbonden aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht en hebben de eer om prof. dr. Ferry de Jong onze beschermheer te mogen noemen.

Rechter en Hamer

Ons verhaal

De geschiedenis van Ad Informandum begint in 1985. Sindsdien is Ad Informandum gestaag gegroeid: zij telt nu ruim 300 leden en vier commissies. Zij wordt geleid door het XXXVIIIe bestuur en krijgt hierbij hulp van de Raad van Advies. Als doelstelling hebben wij de Utrechtse rechtenstudent kennis te laten maken met de praktijk van het strafrecht en de criminologie. Middels onze vele verschillende activiteiten pogen wij voor de rechtenstudent een optimale koppeling tussen de theorie en de praktijk te bewerkstelligen. Dit alles met maar één reden: nog meer belangstelling opwekken voor criminologie en het meest integrerende deelgebied van ons rechtssysteem; het strafrecht.

Sinds 1985 biedt de aan het Willem Pompe Instituut verbonden studievereniging Ad Informandum haar leden een breed scala aan activiteiten op het gebied van Strafrecht en Criminologie aan. De combinatie van deze disciplines is geen toevalligheid, maar vindt haar oorsprong in het in 1934 door Hoogleraar mr. Willem Pompe opgerichte Criminologische Instituut. In samenwerking met criminoloog G. Th. Kempe en forensisch psychiater P.A.H. Baan ontstond een nieuwe stroming binnen het strafrecht, die later bekend zou komen te staan als de Utrechtse School. Deze multidisciplinaire benadering beoogde een bredere visie op de persoon van de dader te ontwikkelen waarbij het, zoals dhr. C. Kelk mooi verwoordde, ging om de onderlinge 'ontmoeting' tussen strafwetenschappers en strafrechttoepassers met de delinquent om zo de mens van de delinquent in al zijn aspecten binnen het strafrecht tot zijn gelding te laten komen.

Met de ontmoeting tussen studenten, strafwetenschappers en de praktijk als uitgangspunt organiseren wij met toewijding op een toegankelijk, maar inhoudelijk hoog niveau de beste activiteiten voor onze leden. Met bezoeken aan penitentiaire inrichtingen, rechtbanken in binnen- én buitenland, kroegcolleges, pleittrainingen, symposia en studiereizen laten we strafrecht en criminologie tot leven komen en voegen wij, zoals onze naam het al zegt, iets toe aan de studententijd van onze leden.

Bestuur XXXVIII

Boven v.l.n.r. Nelleke van Bruggen, Kirsten Buursema en Lizanne Carlo

Beneden v.l.n.r. Ryan Lansink, Justus Chel en Bryan van den Berg

samenwerkingen

bottom of page